01.08.2018

18DOZZ272 Wdrożenie i zakup platformy integrującej techniczne systemy bezpieczeństwa

Postępowanie prowadzone jest w trybie dialogu konkurencyjnego
Oferty mogą złożyć zaproszeni wykonawcy zakwalifikowani do dialogu.
Termin składania ofert: 29.01.2018 r., godz. 12.00

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami są:
w zakresie procedury przetargowej:
Mariusz Madej, adres e-mail: mariusz.madej@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8469, fax (+48 22) 587 8468
w zakresie przedmiotu zamówienia:
Piotr Ozga, adres e-mail: piotr.ozga@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8980; fax nr (+48 22) 587 8468
Andrzej Kozłowski, adres e-mail: andrzej.kozlowski@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 4574, fax nr (+48 22) 587 8468

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu 18DOZZ272 0.15 MB
Instrukcja dla Wykonawcow 18DOZZ272 0.1 MB
Załącznik nr 3 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia 18DOZZ272 0.09 MB
Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy 18DOZZ272 0.13 MB
Załącznik nr 1 do Wzoru umowy 18DOZZ2727 OWU 0.08 MB
Załącznik nr 5 do Wzoru umowy 18DOZZ2727 wymogi ubezpieczeniowe 0.05 MB
Załącznik nr 6 do SIWZ Instrukcje i zarządzenia Zamawiającego edycja 20180719 46.41 MB
Załącznik 1 Plan EC Żerań 0.27 MB
Załącznik 2 Plan EC Siekierki 0.67 MB
Wczytywanie...