24.08.2018

18DOZZ168 Modernizacja części ciśnieniowej i układów pomocniczych kotła OFz 450B w EC Żerań

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

UWAGA! ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT!

Aktualny termin składania ofert: 15.10.2018 r., godz. 12.00
Szczegółowe informacje na temat postępowania umieszczone są na Platformie przetargowej eB2B pod adresem:
https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/75316/modernizacja-czesci-cisnieniowej-i-ukladow-pomocniczych-kotla-ofz-450b-w-ec-zeran

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami są:
w zakresie procedury przetargowej:
Mariusz Madej, adres e-mail: mariusz.madej@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8469, fax (+48 22) 587 8468

w zakresie przedmiotu zamówienia:

Jarosław Lizińczyk, adres e-mail: jaroslaw.lizinczyk@termika.pgnig.pl

tel. (+48 22) 587 8765; fax nr (+48 22) 587 84 68

Tomasz Kowalczyk, adres e-mail: tomasz.kowalczyk@termika.pgnig.pl

tel. (+48 22) 587 49 63, fax nr (+48 22) 587 84 68

Pliki do pobrania

18DOZZ168 ogloszenie o zamowieniu 0.02 MB
Wczytywanie...