21.09.2018

18DOZZ324 Zakup i dostawa sorbentu wapiennego do odsiarczania spalin z kotłów fluidalnych w Elektrociepłowni Żerań w ramach umów ramowych

Nowy termin składania ofert: do 6.11.2018 roku do godziny 10:00

 

Szczegółowe informacje na temat postępowania umieszczone są na Platformie przetargowej eB2B pod adresem:
https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/79704/zakup-i-dostawa-sorbentu-wapiennego-do-odsiarczania-spalin-z-kotlow-fluidalnych-w-elektrocieplowni-zeran-w-ramach-umow-ramowych

 

Osoby do kontaktu:

w zakresie procedury przetargowej:

Magdalena Woroniecka, adres e-mail: magdalena.woroniecka@termika.pgnig.pl

tel. (+48 22) 587 8439, fax (+48 22) 587 84 68

w zakresie przedmiotu zamówienia:

Bogdan Łaski, adres e-mail: bogdan.laski@termika.pgnig.pl

tel. (+48 22) 587 47 42, fax nr (48 22) 587 87 87

Wczytywanie...