25.09.2018

19MPPA002 Odbiór i zagospodarowanie popiołu ze spalania biomasy w 2019 roku z EC Siekierki w ramach umów ramowych

Termin składania ofert: do 26.10.2018 roku do godziny 11:00

 

Szczegółowe informacje na temat postępowania umieszczone są na Platformie przetargowej eB2B pod adresem:
https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/80137/odbior-i-zagospodarowanie-popiolu-ze-spalania-biomasy-w-2019-roku-z-ec-siekierki-w-ramach-umow-ramowych  

 

Osoby do kontaktu:

w zakresie procedury przetargowej:

Magdalena Woroniecka, adres e-mail: magdalena.woroniecka@termika.pgnig.pl

tel. (+48 22) 587 8439, fax (+48 22) 587 84 68

w zakresie przedmiotu zamówienia:

Elżbieta Mroczek, adres e-mail: elzbieta.mroczek@termika.pgnig.pl

tel. (+48 22) 587 84 47, fax nr (48 22) 587 84 68

 

Wczytywanie...