05.10.2018

18DOZZ901 Remont urządzeń elektrycznych kotłowni i maszynowni oraz remont rozdzielni i transformatorów w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie

Termin składania ofert: do 13.11.2018 roku do godziny 12:00

Szczegółowe informacje na temat postępowania umieszczone są na Platformie przetargowej eB2B pod adresem:
https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/81783/remont-urza…

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami jest:

w zakresie procedury przetargowej:
Krzysztof Motyka, adres e-mail: krzysztof.motyka@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8433, fax (+48 22) 587 84 68

w zakresie przedmiotu zamówienia:
1 część zamówienia:
Marek Niedźwiedzik, adres e-mail: marek.niedzwiedzik@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 4978, fax nr (48 22) 587 84 68
2 część zamówienia:
Paweł Zalewski, adres e-mail: pawel.zalewski@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 4799, fax nr (48 22) 587 84 68
3 część zamówienia:
Waldemar Matulka, adres e-mail: waldemar.matulka@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8769, fax nr (48 22) 587 84 68
Michał Witkowski, adres e-mail: michal.witkowski@termika.pgnig.pl
Tel. (+48 22) 587 4787, fax nr (+48 22) 587 84 68

Pliki do pobrania

18DOZZ901 ogłoszenie o zamówieniu 0.03 MB
01 sprostowanie ogłoszenia zmiana terminu składania ofert 0.07 MB
Wczytywanie...