16.10.2018

18DOZZ904 Remont kotłów K-7, K-9 i K-10 oraz remont urządzeń nawęglania w Elektrociepłowni Pruszków

Termin składania ofert: do 21.11.2018 roku do godziny 12:00

Szczegółowe informacje na temat postępowania umieszczone są na Platformie przetargowej eB2B pod adresem:
https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/83722/remont-kotl…

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami jest:

w zakresie procedury przetargowej:
Krzysztof Motyka, adres e-mail: krzysztof.motyka@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8433, fax (+48 22) 587 84 68

w zakresie przedmiotu zamówienia:
Adam Trela, adres e-mail: adam.trela@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 5208, fax nr (48 22) 587 84 68

Pliki do pobrania

18DOZZ904 ogłoszenie o zamówieniu 0.03 MB
01 sprostowanie ogłoszenia 0.07 MB
Wczytywanie...