17.10.2018

18DOZZ926 Remont kapitalizowany układu wody chłodzącej, technologicznej i magistral w Elektrociepłowni Siekierki

Termin składania ofert: do 26.11.2018 roku do godziny 12:00

Szczegółowe informacje na temat postępowania umieszczone są na Platformie przetargowej eB2B pod adresem:
https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/84226/remont-kapi…

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami jest:

w zakresie procedury przetargowej:
Krzysztof Motyka, adres e-mail: krzysztof.motyka@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8433, fax (+48 22) 587 84 68

w zakresie przedmiotu zamówienia:
Robert Skuza, adres e-mail: robert.skuza@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 2412, fax nr (48 22) 587 84 68

Pliki do pobrania

18DOZZ926 ogłoszenie o zamówieniu 0.13 MB
Wczytywanie...