18.10.2018

18DOZZ936 Wykonanie remontów mechanicznych odżużlaczy kotłów K-5, K-6 i K-7 w EC Siekierki

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!
Termin składania ofert: 28.11.2018 r., do godz. 12.00
Szczegółowe informacje na temat postępowania umieszczone są na Platformie przetargowej eB2B pod adresem:
https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/84368/wykonanie-r…
Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami są:
w zakresie procedury przetargowej:
Mariusz Madej, adres e-mail: mariusz.madej@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 84 69, fax (+48 22) 587 84 68
w zakresie przedmiotu zamówienia:
Marek Sińczuk, adres e-mail: marek.sinczuk@termika.pgnig.pl
Tel. (+48 22) 587 27 12, fax nr (+48 22) 587 84 68

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu 18DOZZ936 0.13 MB
18DOZZ936 Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 13112018 0.07 MB
Wczytywanie...