18.10.2018

18DOZZ903 Remont suwnic, urządzeń nawęglania, kruszarki węgla, urządzeń odpopielania oraz gospodarki wodnej w EC Żerań w Warszawie

Termin składania ofert: do 26.11.2018 roku do godziny 10:00

 

Szczegółowe informacje na temat postępowania umieszczone są na Platformie przetargowej eB2B pod adresem:
https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/84379/remont-suwnic-urzadzen-naweglania-kruszarki-wegla-urzadzen-odpopielania-oraz-gospodarki-wodnej-w-ec-zeran-w-warszawie

 

Osoby do kontaktu:

w zakresie procedury przetargowej:

Magdalena Woroniecka, adres e-mail: magdalena.woroniecka@termika.pgnig.pl

tel. (+48 22) 587 8439, fax (+48 22) 587 84 68

w zakresie przedmiotu zamówienia:

1, 2, 3 i 4 część zamówienia:

Robert Anioł, adres e-mail: robert.aniol@termika.pgnig.pl

tel. (+48 22)  587 8768, fax nr (48 22) 587 84 68

5 część zamówienia:

Dariusz Werpachowski, adres e-mail: dariusz.werpachowski@termika.pgnig.pl

tel. (+48 22) 587 4764, fax nr (48 22) 587 84 68

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu 18DOZZ903 0.2 MB
Wczytywanie...