18.10.2018

18DOZZ923 Wykonanie remontów mechanicznych urządzeń gospodarki wodnej, nawęglania i podawania biomasy, wywrotnicy wagonów WW2, urządzeń odpylania, elektrofiltrów, filtra workowego, zbiorników retencyjnych popiołu, suwnic urządzeń odpopielania...

Termin składania ofert: 26.11.2018 r., do godz. 13.00
Tytuł postępowania:
Wykonanie remontów mechanicznych urządzeń gospodarki wodnej, nawęglania i podawania biomasy, wywrotnicy wagonów WW2, urządzeń odpylania, elektrofiltrów, filtra workowego, zbiorników retencyjnych popiołu, suwnic urządzeń odpopielania, urządzeń odpopielania pneumatycznego i hydroodpopielania w EC Siekierki oraz urządzeń nawęglania, odpopielania i uzupełnienia sieci cieplnej w C Kawęczyn
Szczegółowe informacje na temat postępowania umieszczone są na Platformie przetargowej eB2B pod adresem:
https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/84385/wykonanie-r…
Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami są:
w zakresie procedury przetargowej:
Mariusz Madej, adres e-mail: mariusz.madej@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 84 69, fax (+48 22) 587 84 68
w zakresie przedmiotu zamówienia:
Część 1 zamówienia:
Kamil Daca, adres e-mail: kamil.daca@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 37 98, fax nr (48 22) 587 84 68
Części 2, 3, 4, 5, 6 zamówienia:
Robert Marchewka, adres e-mail: robert.marchewka@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 37 97, fax nr (48 22) 587 84 68
Część 7 zamówienia:
Radosław Korniluk, adres e-mail: radoslaw.korniluk@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 17 16, fax nr (48 22) 587 84 68

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu 18DOZZ923 0.21 MB
Wczytywanie...