19.10.2018

18DOZZ924 Remont kotłów K-2, K-16, K-10, K-11, K-14, K-15 oraz MIOS w EC Siekierki

Termin składania ofert: do 27.11.2018 roku do godziny 11:00

Szczegółowe informacje na temat postępowania umieszczone są na Platformie przetargowej eB2B pod adresem:
https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/84664/remont-kotl…

Osoby do kontaktu:
w zakresie procedury przetargowej:
Magdalena Woroniecka, adres e-mail: magdalena.woroniecka@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8439, fax (+48 22) 587 84 68
w zakresie przedmiotu zamówienia:
1 część zamówienia:
Marek Sińczuk, adres e-mail: marek.sinczuk@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 2712, fax nr (48 22) 587 84 68
2 część zamówienia:
Andrzej Rojek, adres e-mail: andrzej.rojek@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 2781, fax nr (48 22) 587 84 68
3 i 5 część zamówienia:
Krzysztof Woźniak, adres e-mail: krzysztof.wozniak@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 2759, fax nr (48 22) 587 84 68
4 i 6 część zamówienia:
Paweł Kowalczyk, adres e-mail: pawel.kowalczyk@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 2755, fax nr (48 22) 587 84 68
7 część zamówienia:
Michał Grohs, adres e-mail: michal.grohs@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 2453, fax nr (48 22) 587 84 68

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu 18DOZZ924 0.22 MB
Wczytywanie...