15.11.2018

18DOZZ316 Obsługa urządzeń i instalacji obszaru nawęglania, na potrzeby MIOS w Elektrociepłowni Siekierki oraz załadunku i rozładunku UPS na magazynach Składowiska Odpadów Paleniskowych Zawady

Termin składania ofert: 04.01.2019 godz. 12.00
Szczegółowe informacje na temat postepowania znajdują się na stronie:
https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/88776/obsluga-urz…

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami są:
w zakresie procedury przetargowej:
Mariusz Madej, adres e-mail: mariusz.madej@termika.pgnig.pl ,
tel. +48 225878469
w zakresie przedmiotu zamówienia:
Andrzej Góral, adres e-mail: andrzej.goral@termika.pgnig.pl,
tel. +48225873441

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu 18DOZZ316 0.16 MB
1 sprostowanie ogłoszenia warunek udziału termin składania ofert 0.07 MB
Wczytywanie...