16.11.2018

18DOZZ921 Remont mechaniczny kotłów K-1, K-3, K-4, K-5, K-6, K-7 i instalacji spalin nieoczyszczonych w Elektrociepłowni Siekierki oraz remont mechaniczny kotłów K-3 i K-4 w Ciepłowni Kawęczyn

Termin składania ofert: do 19.12.2018 roku do godziny 10:00

 

Szczegółowe informacje na temat postępowania umieszczone są na Platformie przetargowej eB2B pod adresem:
https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/89111/remont-mechaniczny-kotlow-k-1-k-3-k-4-k-5-k-6-k-7-i-instalacji-spalin-nieoczyszczonych-w-elektrocieplowni-siekierki-oraz-remont-mechaniczny-kotlow-k-3-i-k-4-w-cieplowni-kaweczyn

 

Osoby do kontaktu:

w zakresie procedury przetargowej:

Magdalena Woroniecka, adres e-mail: magdalena.woroniecka@termika.pgnig.pl

tel. (+48 22) 587 8439, fax (+48 22) 587 84 68

w zakresie przedmiotu zamówienia:

w zakresie przedmiotu zamówienia:

1 część zamówienia:

Michał Chodała, adres e-mail: michal.chodala@termika.pgnig.pl

tel. (+48 22) 587 2250

2 część zamówienia:

Marcin Trzepizur, adres e-mail: marcin.trzepizur@termika.pgnig.pl

tel. (+48 22) 587 2757

3 i 5 część zamówienia:

Marek Sińczuk, adres e-mail: marek.sinczuk@termika.pgnig.pl

tel. (+48 22) 587 2712

4 część zamówienia:

Andrzej Rojek, adres e-mail: andrzej.rojek@termika.pgnig.pl

tel. (+48 22) 587 2781

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu 18DOZZ921 0.19 MB
Wczytywanie...