19.11.2018

18DOZZ922 Wykonanie remontów mechanicznych Tz-2, Tz-3, Tz-5 i Tz-6 w Elektrociepłowni Siekierki

Termin składania ofert: do 20.12.2018 roku do godziny 10:00

 

Szczegółowe informacje na temat postępowania umieszczone są na Platformie przetargowej eB2B pod adresem:
https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/89137/wykonanie-remontow-mechanicznych-tz-2-tz-3-tz-5-i-tz-6-w-elektrocieplowni-siekierki

 

Osoby do kontaktu:

w zakresie procedury przetargowej:

Krzysztof Motyka, adres e-mail: krzysztof.motyka@termika.pgnig.pl  

tel. (+48 22) 587 8433

w zakresie przedmiotu zamówienia:

1 i 2 część zamówienia

Paweł Kainka, adres e-mail: pawel.kainka@termika.pgnig.pl

tel. (+48 22) 587 2185

3 część zamówienia

Łukasz Siejka, adres e-mail: lukasz.siejka@termika.pgnig.pl

tel. (+48 22) 587 3713

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu 18DOZZ922 0.16 MB
Wczytywanie...