17.01.2019

18DOZZ272 Wdrożenie i zakup platformy integrującej techniczne systemy bezpieczeństwa II etap

Postępowanie prowadzone jest w trybie dialogu konkurencyjnego
Oferty mogą złożyć zaproszeni wykonawcy zakwalifikowani do dialogu.
UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!
NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18.02.2019 R., DO GODZ. 13.00.

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami są:
w zakresie procedury przetargowej:
Mariusz Madej, adres e-mail: mariusz.madej@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8469, fax (+48 22) 587 8468
w zakresie przedmiotu zamówienia:
Piotr Ozga, adres e-mail: piotr.ozga@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8980; fax nr (+48 22) 587 8468
Andrzej Kozłowski, adres e-mail: andrzej.kozlowski@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 4574, fax nr (+48 22) 587 8468

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu 18DOZZ272 0.15 MB
Instrukcja dla Wykonawcow 18DOZZ272 0.1 MB
Załącznik nr 3 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia 18DOZZ272 0.09 MB
Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy 18DOZZ272 0.13 MB
Załącznik nr 1 do Wzoru umowy 18DOZZ2727 OWU 0.08 MB
Załącznik nr 5 do Wzoru umowy 18DOZZ2727 wymogi ubezpieczeniowe 0.05 MB
Załącznik nr 6 do SIWZ Instrukcje i zarządzenia Zamawiającego edycja 20180719 46.41 MB
Załącznik 1 Plan EC Żerań 0.27 MB
Załącznik 2 Plan EC Siekierki 0.67 MB
18DOZZ272 Odpowiedzi na pytania 1 10 do siwz z dnia 17 01 2019 0.5 MB
Instrukcja dla Wykonawcow 18DOZZ272 po zmianie z dnia 23 01 2019 0.1 MB
18DOZZ272 Odpowiedzi na pytania 10 93 do siwz z dnia 23 01 2019 3.26 MB
18DOZZ272 Odpowiedzi na pytania 94 153 do siwz z dnia 25 01 2019 copy 2.2 MB
18DOZZ272 Odpowiedzi na pytania 154 173 do siwz z dnia 29 01 2019 1.47 MB
18DOZZ272 Odpowiedź na pytanie 174 do SIWZ z dnia 30012019 0.21 MB
Odwołanie z dnia 30 01 2019 7.98 MB
18DOZZ272 Zmiana SIWZ z dnia 11 02 2019 zmiana 2 terminu składania ofert 0.26 MB
Wczytywanie...