facebook

PROGRAM AMBASADORSKI

Program Energetyczni Ambasadorzy jest formą współpracy ze środowiskiem akademickim prowadzoną przez PGNiG TERMIKA. Głównym zadaniem Ambasadorów jest reprezentowanie firmy i promocja wizerunku pracodawcy na warszawskich uczelniach technicznych: Politechnice Warszawskiej, Wojskowej Akademii Technicznej oraz Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

 

Do zadań Ambasadorów należy m.in.:

  • reprezentowanie firmy w środowisku akademickim (studenci, władze uczelni, wykładowcy)
  • budowanie wizerunku pracodawcy na uczelni
  • pomoc w organizacji i uczestniczenie w wydarzeniach firmy na uczelni, tj. udział w targach pracy, prezentacje firmy, spotkania ze studentami
  • współpraca z biurem karier, organizacjami studenckimi i kołami naukowymi
  • promocja konkursów i akcji organizowanych przez PGNiG TERMIKA skierowanych do studentów
  • dystrybucja materiałów informacyjnych i wizerunkowych PGNiG TERMIKA
  • kreowanie nowych pomysłów na promocję PGNiG TERMIKA na uczelni
  • stały kontakt z pracownikami PGNiG TERMIKA

W roku akademickim 2015/2016 nawiązaliśmy współpracę z 8 studentami.
Poznaj sylwetki Energetycznych Ambasadorów i zadaj im pytania!