01.08.2018

18DOZZ272 Wdrożenie i zakup platformy integrującej techniczne systemy bezpieczeństwa

Postępowanie prowadzone jest w trybie dialogu konkurencyjnego
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 27.08.2018 r., godz. 12.00
Szczegółowe informacje na temat postępowania umieszczone są na Platformie przetargowej eB2B pod adresem:
https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/72902/wdrozenie-i…

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami są:
w zakresie procedury przetargowej:
Mariusz Madej, adres e-mail: mariusz.madej@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8469, fax (+48 22) 587 8468
w zakresie przedmiotu zamówienia:
Piotr Ozga, adres e-mail: piotr.ozga@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8980; fax nr (+48 22) 587 8468
Andrzej Kozłowski, adres e-mail: andrzej.kozlowski@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 4574, fax nr (+48 22) 587 8468

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu 18DOZZ272 0.15 MB
Wczytywanie...