23.11.2018

18MPPA110 Wykonanie usługi transportu kolejowego 76 800 ton węgla energetycznego do EC Pruszków i EC Siekierki oraz usługi transportu kolejowego na bocznicy EC Pruszków od 2 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Termin składania ofert 7.01.2019 r. do godz. 12.00

Szczegółowe informacje na temat postępowania znajdują się na stronie:
https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/90353/wykonanie-u…

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami są:
w zakresie procedury przetargowej:
Mariusz Madej, adres e-mail: mariusz.madej@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 84 69
w zakresie przedmiotu zamówienia:
Jerzy Niedzielski, adres e-mail: jerzy.niedzielski@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 84 52

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu 18MPPA110 0.13 MB
Wczytywanie...