16.09.2020

20DOZZ324 Zabudowa półek sitowych na absorberach nr 1 i 2 instalacji MIOS w EC Siekierki

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Pzp.
Termin składania ofert upływa 19.10.2020, godz. 13.00
Szczegółowe informacje na temat postępowania są dostępne na stronie:
https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/205849/zabudowa-p…

Osoby do kontaktu:
w zakresie procedury przetargowej:
Mariusz Madej, adres e-mail: mariusz.madej@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8469
w zakresie przedmiotu zamówienia:
Mariusz Pieńczuk, adres e-mail: mariusz.pienczuk@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8741

Pliki do pobrania

20DOZZ324 Ogłoszenie o zamówieniu 0.13 MB
Wczytywanie...