25.09.2020

20DOZZ356 Budowa kotłowni gazowo-olejowej wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu w Ec Pruszków

NOWY TERMIN składania ofert: 22.12.2020 roku do godziny 11:00

Szczegółowe informacje na temat postępowania umieszczone są na Platformie przetargowej eB2B pod adresem:

https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/207844/budowa-kot…

Osoby do kontaktu:
w zakresie procedury przetargowej:
Krzysztof Motyka, adres e-mail: krzysztof.motyka@termika.pgnig.pl
tel. +48 225878433

w zakresie przedmiotu zamówienia:
Marcin Dymowski, adres e-mail: marcin.dymowski@termika.pgnig.pl
tel. +48 225878739

Pliki do pobrania

20DOZZ356 ogłoszenie o zamówieniu 0.02 MB
1 sprostowanie ogłoszenia warunek udziału 0.02 MB
2 sprostowanie ogłoszenia termin składania ofert 0.02 MB
3 sprostowanie ogłoszenia termin składania ofert 0.02 MB
4 sprostowanie ogłoszenia termin składania ofert i termin realizacji zamówienia 0.02 MB
5 sprostowanie ogłoszenia termin składania ofert 0.02 MB
Wczytywanie...