28.09.2020

20DOZZ902 Wykonanie remontu kapitalizowanego turbozespołu Tz-9 w Elektrociepłowni Siekierki

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Pzp.

Termin składania ofert upływa 28.10.2020 o godz. 11.00

Szczegółowe informacje na temat postępowania są dostępne na stronie:

https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/208171/wykonanie-remontu-kapitalizowanego-turbozespolu-tz-9-w-elektrocieplowni-siekierki

Osoby do kontaktu:

w zakresie procedury przetargowej:

Mariusz Madej, adres e-mail: mariusz.madej@termika.pgnig.pl  

tel. (+48 22) 587 8469

w zakresie przedmiotu zamówienia:

w zakresie przedmiotu zamówienia:

Jacek Szularz, adres e-mail: jacek.szularz@termika.pgnig.pl

tel. (+48 22)  587 3770

Pliki do pobrania

20DOZZ902 Ogłoszenie o zamówieniu 0.13 MB
Wczytywanie...