02.10.2020

20DOZZ474 Dostawy odzieży roboczej i ochronnej oraz środków ochrony osobistej dla PGNiG TERMIKA S.A. w latach 2020-2023

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Pzp.

NOWY TERMIN składania ofert upływa 20.11.2020 r. o godz. 11.00

Szczegółowe informacje na temat postępowania są dostępne na stronie:

https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/209455/dostawy-odziezy-roboczej-i-ochronnej-oraz-srodkow-ochrony-osobistej-dla-pgnig-termika-s-a-w-latach-2020-2023-1

 

Osoby do kontaktu:

w zakresie procedury przetargowej:

Mariusz Madej, adres e-mail: mariusz.madej@termika.pgnig.pl 

tel. (+48 22) 587 8469

w zakresie przedmiotu zamówienia:

Tomasz Borkowski, adres e-mail: tomasz.borkowski@termika.pgnig.pl

tel. (+48 22)  587 4139

Pliki do pobrania

20DOZZ474 Ogłoszenie o zamówieniu 0.13 MB
20DOZZ474 Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 27102020 0.06 MB
Wczytywanie...