23.10.2020

20DOZZ593 Zabudowa zamkniętych układów chłodzenia oleju turbinowego turbozespołów Tz-11, Tz-12 oraz pomp EPZ w Elektrociepłowni Żerań

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Pzp.
Termin składania ofert: 4.11.2020 r. do godz. 11.00.
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie:
https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/214222/zabudowa-z…
Osoby do kontaktu:
w zakresie procedury przetargowej:
Mariusz Madej, adres e-mail: mariusz.madej@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8469
w zakresie przedmiotu zamówienia:
Janusz Dziurski, adres e-mail: janusz.dziurski@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8788

Pliki do pobrania

20DOZZ593 Ogłoszenie o zamówieniu 0.12 MB
Wczytywanie...