23.10.2020

20DOZZ938 Remont urządzeń maszynowni, remont pomp i remont UDT urządzeń maszynowni z wymianą armatury w Elektrociepłowni Żerań

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Pzp.
Termin składania ofert: 24.11.2020 r. do godz. 10.00
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie:
https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/214226/remont-urz…
Osoby do kontaktu:
w zakresie procedury przetargowej:
Mariusz Madej, adres e-mail: mariusz.madej@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8469
w zakresie przedmiotu zamówienia:
Jan Filipek, adres e-mail: jan.filipek@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 4726

Pliki do pobrania

20DOZZ938 Ogłoszenie o zamówieniu 0.13 MB
20DOZZ938 Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 06112020 0.07 MB
Wczytywanie...