28.10.2020

20DOZZ927 Remont mechaniczny urządzeń podawania biomasy w Elektrociepłowni Siekierki

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Pzp.
Termin składania ofert: 27.11.2020 r. do godz. 10.00.
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie:
https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/215109/remont-mec…
Osoby do kontaktu:
w zakresie procedury przetargowej:
Mariusz Madej, adres e-mail: mariusz.madej@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8469
w zakresie przedmiotu zamówienia:
Kamil Cygan adres e-mail: kamil.cygan@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 3779

Pliki do pobrania

20DOZZ927 Ogłoszenie o zamówieniu 0.1 MB
Wczytywanie...