02.11.2020

20DOZZ733 Sprzedaż i dostawa wapna hydratyzowanego do instalacji odsiarczania spalin z kotłów nr K-12 i K-13 w EC Pruszków

Termin składania ofert: do 2.12.2020 roku do godziny 12:00

 

Szczegółowe informacje na temat postępowania umieszczone są na Platformie przetargowej eB2B pod adresem:
 

https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/216110/sprzedaz-i-dostawa-wapna-hydratyzowanego-do-instalacji-odsiarczania-spalin-z-kotlow-nr-k-12-i-k-13-w-ec-pruszkow-1

 

Osoby do kontaktu:

w zakresie procedury przetargowej:

Magdalena Woroniecka, adres e-mail: magdalena.woroniecka@termika.pgnig.pl

tel. (+48 22) 587 8439, fax (+48 22) 587 84 68

w zakresie przedmiotu zamówienia:

Przemysław Grabowski , adres e-mail: przemyslaw.grabowskii@termika.pgnig.pl

tel. (+48 22)  587 5100

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu 20DOZZ733 0.12 MB
Wczytywanie...