04.11.2020

20DOZZ934 Wykonanie remontu kapitalizowanego kotła OFz-450B w EC Żerań

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Pzp.

Termin składania ofert: 4.12.2020 r. do godz. 11.00.
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie:

https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/216726/wykonanie-…

Osoby do kontaktu:
w zakresie procedury przetargowej:
Mariusz Madej, adres e-mail: mariusz.madej@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8469
w zakresie przedmiotu zamówienia:
Jarosław Lizińczyk, adres e-mail: jaroslaw.lizinczyk@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8765
Tomasz Kowalczyk, adres e-mail: tomasz.kowalczyk@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 4963

Pliki do pobrania

20DOZZ934 Ogłoszenie o zamówieniu 0.11 MB
20DOZZ934 Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 11112020 0.06 MB
Wczytywanie...