13.11.2020

20DOZZ929 Remont mechaniczny instalacji spalin nieoczyszczonych i remont kapitalizowany absorbera nr 2 w Elektrociepłowni Siekierki

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Pzp.
Termin składania ofert: 15.12.2020 r. do godz. 10.00
Szczegółowe informacje na temat postępowania są dostępne na stronie:
https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/218736/remont-mec…

Osoby do kontaktu:
w zakresie procedury przetargowej:
Mariusz Madej, adres e-mail: mariusz.madej@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8469
w zakresie przedmiotu zamówienia:
dla części 1 zamówienia:
Marek Sińczuk, adres e-mail: marek sinczuk@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 2712
dla części 2 zamówienia:
Michał Grohs, adres e-mail: michal.grohs@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 2453

Pliki do pobrania

20DOZZ929 Ogłoszenie o zamówieniu 0.12 MB
Wczytywanie...