20.11.2020

20DOZZ940 Wykonanie remontów AKPiA kotłów OFz-450 oraz turbozespołów w Elektrociepłowni Żerań

Termin składania ofert: do 21.12.2020 roku do godziny 10:00

Szczegółowe informacje na temat postępowania umieszczone są na Platformie przetargowej eB2B pod adresem:

https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/220344/wykonanie-…

Osoby do kontaktu:
w zakresie procedury przetargowej:
Magdalena Woroniecka, adres e-mail: magdalena.woroniecka@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8439
w zakresie przedmiotu zamówienia:
Łukasz Łapiński, adres e-mail: lukasz.lopinski@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 87 73
Jacek Zatorski adres e-mail: jacek.zatorski@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 47 16

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu 20DOZZ940 0.13 MB
Wczytywanie...