20.11.2020

20DOZZ912 Wykonanie remontu kotłów K-10, K-11 i K-15 oraz instalacji deNOx kotła K-14 w Elektrociepłowni Siekierki

Termin składania ofert: do 22.12.2020 roku do godziny 10:00

Szczegółowe informacje na temat postępowania umieszczone są na Platformie przetargowej eB2B pod adresem:
https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/220354/wykonanie-…

Osoby do kontaktu:
w zakresie procedury przetargowej:
Magdalena Woroniecka, adres e-mail: magdalena.woroniecka@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8439, fax (+48 22) 587 84 68
w zakresie przedmiotu zamówienia:
1 część zamówienia
Krzysztof Woźniak, adres e-mail: krzysztof.wozniak@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 2759
2 i 4 część zamówienia
Paweł Kowalczyk, adres e-mail: pawel.kowalczyk@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 2755
3 część zamówienia
Marcin Trzepizur, adres e-mail: marcin.trzepizur@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 2757

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu 20DOZZ912 0.16 MB
Wczytywanie...