27.11.2020

20DOZZ780 Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadu z oczyszczalni ścieków technologicznych w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie

Termin składania ofert: do 11.01.2021 roku do godziny 11:00

Szczegółowe informacje na temat postępowania umieszczone są na Platformie przetargowej eB2B pod adresem:
https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/221865/odbior-wyw…

Osoby do kontaktu:
w zakresie procedury przetargowej:
Magdalena Woroniecka, adres e-mail: magdalena.woroniecka@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8439, fax (+48 22) 587 84 68
w zakresie przedmiotu zamówienia:
Andrzej Jaśkiewicz, adres e-mail: andrzej.jaskiewicz@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 4673, 508005673
Grażyna Hackiewicz, adres e-mail: grazyna.hackiewicz@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 4760, 508 005 752

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu 20DOZZ780 0.12 MB
Wczytywanie...