27.11.2020

20DOZZ915 Wykonanie remontów kapitalizowanych turbozespołów Tz-6 i Tz-10 w EC Siekierki

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Pzp.
Termin składania ofert: 11.01.2021 r. do godz. 11.00
Szczegółowe informacje na temat postępowania są dostępne na stronie:
https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/221794/wykonanie-…

Osoby do kontaktu:
w zakresie procedury przetargowej:
Mariusz Madej, adres e-mail: mariusz.madej@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8469
w zakresie Części 1 przedmiotu zamówienia:
Paweł Kainka, adres e-mail: pawel.kainka@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 2185
w zakresie Części 2 przedmiotu zamówienia:
Jacek Szularz, adres e-mail: jacek.szularz@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 3770

Pliki do pobrania

20DOZZ915 Ogłoszenie o zamówieniu 0.13 MB
Wczytywanie...