27.11.2020

20DOZZ943 Wykonanie remontu urządzeń nawęglania (ciągi A i B, rozładunek) w Elektrociepłowni Żerań

NOWY TERMIN składania ofert: do 18 stycznia 2021 roku do godziny 12:00
Szczegółowe informacje na temat postępowania umieszczone są na Platformie przetargowej eB2B pod adresem:

https://termika.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/221943/wykon…

Osoby do kontaktu:
w zakresie procedury przetargowej:
Krzysztof Motyka, adres e-mail: krzysztof.motyka@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8433
w zakresie przedmiotu zamówienia:
Robert Anioł, adres e-mail: robert.aniol@termika.pgnig.pl
tel. 22 587 87 68

Pliki do pobrania

20DOZZ943 ogłoszenie o zamówieniu 0.02 MB
20DOZZ943 sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu nowy termin składania ofert 0.02 MB
Wczytywanie...