04.12.2020

20DOZZ924 Remont suwnicy czerpakowej odżużlania nr 1 w Elektrociepłowni Siekierki

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Pzp.
NOWY TERMIN składania ofert: 19.01.2021 r. do godz. 11.00
Szczegółowe informacje na temat postępowania są dostępne na stronie:
https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/223653/remont-suw…

Osoby do kontaktu:
w zakresie procedury przetargowej:
Mariusz Madej, adres e-mail: mariusz.madej@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8469
w zakresie przedmiotu zamówienia:
Robert Marchewka adres e-mail: robert.marchewka@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 3797

Pliki do pobrania

20DOZZ924 Ogłoszenie o zamówieniu 0.11 MB
20DOZZ924 Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 0.06 MB
Wczytywanie...