07.12.2020

20DOZZ939 - Remont mechaniczny turbozespołu nr 6 w Elektrociepłowni Pruszków

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Pzp.
Termin składania ofert: 13.01.2021 r. do godz. 11.00
Szczegółowe informacje na temat postępowania są dostępne na stronie:
https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/224197/remont-mec…

Osoby do kontaktu:
w zakresie procedury przetargowej:
Mariusz Madej, adres e-mail: mariusz.madej@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8469
w zakresie przedmiotu zamówienia:
Jacek Litwinienko, adres e-mail: jacek.litwinienko@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 5202

Pliki do pobrania

20DOZZ939 Ogłoszenie o zamówieniu 0.11 MB
Wczytywanie...