08.12.2020

20DOZZ928 Wykonanie remontów mechanicznych urządzeń gosp. wodnej, nawęglania i podawania biomasy, elektrofiltrów, odpopielania, układu uzupełniania sieci w EC Siekierki oraz urządzeń nawęglania w C Kawęczyn

NOWY TERMIN składania ofert: do 19.01.2021 roku do godziny 12:00

Szczegółowe informacje na temat postępowania umieszczone są na Platformie przetargowej eB2B pod adresem:

 

https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/224674/wykonanie-remontow-mechanicznych-urzadzen-gosp-wodnej-naweglania-i-podawania-biomasy-elektrofiltrow-odpopielania-ukladu-uzupelniania-sieci-w-ec-siekierki-oraz-urzadzen-naweglania-w-c-kaweczyn

 

Osoby do kontaktu:

w zakresie procedury przetargowej:

Magdalena Woroniecka, adres e-mail: magdalena.woroniecka@termika.pgnig.pl  

tel. (+48 22) 587 8439

 

w zakresie przedmiotu zamówienia:

1 część zamówienia

Kamil Daca, adres e-mail: kamil.daca@termika.pgnig.pl 

tel. (+48 22) 587 3798

2, 3, 4 i 5 część zamówienia

Robert Marchewka, adres e-mail: robert.marchewka@termika.pgnig.pl

tel. (+48 22) 587 3797

6 i 7 część zamówienia

Robert Skuza, adres e-mail: robert.skuza@termika.pgnig.pl

tel. (+48 22) 587 2412

8 część zamówienia

Radosław Korniluk, adres e-mail: radosław.korniluk@termika.pgnig.pl  

tel. (+48 22) 587 1716

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu 20DOZZ928 0.21 MB
Sprostowanie ogłoszenie 20DOZZ928 nowy termin składania ofert 0.06 MB
20DOZZ928 Informacja o unieważnieniu 5 i 6 części 0.32 MB
Wczytywanie...