11.12.2020

20DOZZ920 Wykonanie remontu instalacji elektrycznych w Ciepłowni Kawęczyn

Termin składania ofert do dnia: 14.01.2021 do godz. 10:00

Szczegółowe informacje na temat postępowania umieszczone są na Platformie przetargowej eB2B pod adresem:
https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/225777/wykonanie-…

Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
w zakresie procedury przetargowej:
Krzysztof Motyka, adres e-mail: krzysztof.motyka@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8433
w zakresie przedmiotu zamówienia:
Marek Budka, adres e-mail: marek.budka@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 3708; kom. 508 005 682

Pliki do pobrania

20DOZZ920 ogłoszenie o zamówieniu 0.02 MB
Wczytywanie...