14.12.2020

20DOZZ916 - Wykonanie remontów kapitalizowanych turbozespołów Tz-7 i Tz-8 w EC Siekierki

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Pzp.
Termin składania ofert: 14.01.2021 r. do godz. 11.00
Szczegółowe informacje na temat postępowania są dostępne na stronie:
https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/226060/wykonanie-…

Osoby do kontaktu:
w zakresie procedury przetargowej:
Mariusz Madej, adres e-mail: mariusz.madej@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8469
w zakresie przedmiotu zamówienia:
Łukasz Siejka, adres e-mail: lukasz.siejka@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 3713

Pliki do pobrania

20DOZZ916 Ogłoszenie o zamówieniu 0.12 MB
Wczytywanie...