16.12.2020

20DOZZ911 Remont mechaniczny kotła K-16 oraz rewizja wewnętrzna UDT kolektora pary świeżej i kolektora rozruchowego wraz z remontem armatury w Elektrociepłowni Siekierki

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Pzp.
Termin składania ofert: 15.01.2021 r. do godz. 11.00
Szczegółowe informacje na temat postępowania są dostępne na stronie:
https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/226742/remont-mec…

Osoby do kontaktu:
w zakresie procedury przetargowej:
Mariusz Madej, adres e-mail: mariusz.madej@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8469
w zakresie Części 1 przedmiotu zamówienia:
Andrzej Rojek, adres e-mail: andrzej.rojek@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 2718
w zakresie Części 2 przedmiotu zamówienia:
Michał Chodała, adres e-mail: michal.chodala@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 2250

Pliki do pobrania

20DOZZ911 Ogłoszenie o zamówieniu 0.13 MB
Wczytywanie...