18.12.2020

20DOZZ910 Wykonanie remontu mechanicznego kotłów K-3 i K-4 w Elektrociepłowni Siekierki oraz kotłów K-3 i K-4 w Ciepłowni Kawęczyn

Termin składania ofert: do 19 stycznia 2021 roku do godziny 10:00

Szczegółowe informacje na temat postępowania umieszczone są na Platformie przetargowej eB2B pod adresem:
https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/227504/wykonanie-…

Osoby do kontaktu:
w zakresie procedury przetargowej:
Krzysztof Motyka, adres e-mail: krzysztof.motyka@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8433
w zakresie przedmiotu zamówienia:
w zakresie 1 części zamówienia:
Marcin Trzepizur, adres e-mail: marcin.trzepizur@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 27 57; kom. 519 035 558
w zakresie 2 części zamówienia:
Andrzej Rojek, adres e-mail: andrzej.rojek@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 27 81; kom. 508 005 711

Pliki do pobrania

20DOZZ910 ogłoszenie o zamówieniu 0.02 MB
Wczytywanie...