24.12.2020

20DOZZ781 Wykonywanie całodobowej obsługi urządzeń w Obszarze Wody i na wykonywanie całodobowej obsługi urządzeń w Obszarze Węgla w EC Żerań oraz okresowe wsparcie w Obszarze Elektrycznym w Ciepłowni Wola

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Pzp.
Termin składania ofert: 25.01.2021 r. do godz. 10.00
Szczegółowe informacje na temat postępowania są dostępne na stronie:
https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/228838/wykonywani…

Osoby do kontaktu:
w zakresie procedury przetargowej:
Mariusz Madej, adres e-mail: mariusz.madej@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8469
w zakresie Części 1 przedmiotu zamówienia:
Mikołaj Włoch, adres e-mail: mikolaj.wloch@termika.pgnig.pl
tel. 508 005 752,
Janusz Ruciński, adres e-mail: janusz.rucinski@termika.pgnig.pl
tel. 508 005 417
Grażyna Hackiewicz, adres e-mail: grazyna.hackiewicz@termika.pgnig.pl
tel. 508 005 752
w zakresie Części 2 przedmiotu zamówienia:
Krzysztof Kaczmarek, adres-e-mail: krzysztof.kaczmarek@termika.pgnig.pl
tel. 508 005 632
Rafał Laskowski, adres e-mail: rafal.laskowski@termika.pgnig.pl
tel. 508 005 688
Dariusz Głodek, adres e-mail: dariusz.glodek@termika.pgnig.pl
tel. 508 005 796

Pliki do pobrania

20DOZZ781 Ogłoszenie o zamówieniu 0.13 MB
Wczytywanie...