01.03.2023

Informacja o stosowaniu maksymalnej ceny dostawy ciepła

Informacja o stosowaniu maksymalnej ceny dostawy ciepła

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U.2022.1967 z dnia 2022.09.19 z późn. zm.), PGNiG TERMIKA SA informuje zgodnie z art.59a ww. ustawy, o stosowaniu maksymalnej ceny dostawy ciepła w rozliczeniach z uprawnionymi odbiorcami ciepła.

PRUSZKÓW

W tabeli poniżej zestawiono maksymalną cenę dostawy ciepła, jednostkową wysokość wyrównania i cenę dostawy ciepła bez wyrównania dla poszczególnych grup taryfowych dla uprawnionych odbiorców ciepła z terenu gmin Pruszków, Piastów i Michałowice:

 

Lp.

okres stosowania

j.m.

Grupa taryfowa

Pruszków

PrW1

PrW2

PrW3

PrW

Okres obowiązywania taryfy dla ciepła 2021/22

maksymalne ceny dostawy ciepła

stosowane
od 01.10.2022 r.
do 28.11.2022 r.

zł/GJ

100,92

94,63

94,88

78,81

ceny dostawy ciepła bez wyrównania

stosowane
od 01.10.2022 r.
do 28.11.2022 r.

zł/GJ

72,08

67,59

67,77

56,29

jednostkowa wysokość wyrównania

stosowane
od 01.10.2022 r.
do 28.11.2022 r.

zł/GJ

nd.

nd.

nd.

nd.

Okres obowiązywania taryfy dla ciepła 2022/23

maksymalne ceny dostawy ciepła

stosowane
od 29.11.2022 r.
do 28.11.2023 r.

zł/GJ

99,98

94,88

94,26

79,19

ceny dostawy ciepła bez wyrównania

stosowane
od 29.11.2022 r.
do 30.12.2022 r.

zł/GJ

99,60

95,17

94,13

84,14

jednostkowa wysokość wyrównania

stosowane
od 29.11.2022 r.
do 30.12.2022 r.

zł/GJ

nd.

0,29

nd.

4,95

ceny dostawy ciepła bez wyrównania

stosowane
od 31.12.2022 r.
do 30.04.2023 r.

zł/GJ

111,21

105,91

103,97

96,38

jednostkowa wysokość wyrównania

stosowane
od 31.12.2022 r.
do 30.04.2023 r.

zł/GJ

11,23

11,03

9,71

17,19

 

Jeżeli wartość maksymalnej ceny dostawy ciepła jest niższa od ceny dostawy ciepła – różnica tych wartości stanowi wartość jednostkowej wysokości wyrównania.

Podane ceny w tabeli powyżej nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

 

WARSZAWA

Dla uprawnionych odbiorców ciepła sieciowego w Warszawie, zasilanych z sieci ciepłowniczych, których PGNiG TERMIKA SA jest właścicielem ustala się maksymalną cenę dostawy ciepła dla danej grupy taryfowej równą sumie maksymalnej ceny dostawy ciepła jak dla grupy taryfowej A3B1C3 dystrybutora ciepła - Veolia Energia Warszawa i maksymalnej ceny dostawy ciepła wg grupy taryfowej odbiorcy określonej w umowie sprzedaży ciepła, wskazanej w poniższym zestawieniu.

Cenę dostawy ciepła ustala się analogicznie przy zastosowaniu ceny dostawy ciepła jak dla grupy taryfowej A3B1C3 dystrybutora ciepła - Veolia Energia Warszawa i ceny dostawy ciepła wg grupy taryfowej odbiorcy określonej w umowie sprzedaży ciepła, wskazanej w poniższym zestawieniu.

Jeżeli wartość maksymalnej ceny dostawy ciepła jest niższa od ceny dostawy ciepła – różnica tych wartości stanowi wartość jednostkowej wysokości wyrównania.

 

Lp.

okres stosowania

j.m.

Grupa taryfowa

Warszawa

AW2

ChW1

ChW2

JKW1

JKW2

MPW2

MAW2

Okres obowiązywania taryfy dla ciepła 2021/22

maksymalne ceny dostawy ciepła – składowa dot. przesyłu w ramach sieci PGNiG TERMIKA

stosowane
od 01.10.2022 r.
do 28.11.2022 r.

zł/GJ

9,28

10,28

17,86

2,22

8,89

29,67

7,61

ceny dostawy ciepła bez wyrównania - składowa dot. przesyłu w ramach sieci PGNiG TERMIKA

stosowane
od 01.10.2022 r.
do 28.11.2022 r.

zł/GJ

6,63

7,34

12,75

1,59

6,35

21,20

5,44

Okres obowiązywania taryfy dla ciepła 2022/23

maksymalne ceny dostawy ciepła - składowa dot. przesyłu w ramach sieci PGNiG TERMIKA

stosowane
od 29.11.2022 r.
do 28.11.2023 r.

zł/GJ

9,28

10,28

17,86

2,22

8,89

29,67

7,61

ceny dostawy ciepła bez wyrównania - składowa dot. przesyłu w ramach sieci PGNiG TERMIKA

stosowane
od 29.11.2022 r.
do 30.12.2022 r.

zł/GJ

7,39

7,16

12,35

4,19

8,50

18,23

5,10

ceny dostawy ciepła bez wyrównania - składowa dot. przesyłu w ramach sieci PGNiG TERMIKA

stosowane
od 31.12.2022 r.
do 30.04.2023 r.

zł/GJ

7,39

7,16

12,35

4,19

8,50

18,23

5,10

 

Podane ceny w tabeli powyżej nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

Dla uprawnionych odbiorców ciepła sieciowego w Warszawie zasilanych z sieci ciepłowniczej należącej do Veolia Energia Warszawa, będących klientami PGNiG TERMIKA (odbiorcy grupy OKW), stosuje się maksymalną cenę dostawy ciepła, jednostkową wysokość wyrównania i cenę dostawy ciepła określoną przez Veolia Energia Warszawa dla odbiorców grupy A3.

Wczytywanie...