21.11.2018

18DOZZ925 Wykonanie remontów mechanicznych turbozespołów Tz-1, Tz-7, Tz-8, Tz-9, Tz-10 w EC Siekierki

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!
Aktualny termin składania ofert: 15.01.2019 r. do godz. 11.00

Szczegółowe informacje na temat postępowania znajdują się na stronie:
https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/89844/wykonanie-r…

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami są
w zakresie procedury przetargowej:
Mariusz Madej, adres e-mail: mariusz.madej@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 84 69
w zakresie przedmiotu zamówienia:
Część 1 zamówienia:
Lech Bojek, adres e-mail: lech.bojek@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 21 85
Części 2 i 3 zamówienia:
Łukasz Siejka, adres e-mail: lukasz.siejka@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 37 13
Część 4 i 5 zamówienia:
Jacek Szularz, adres e-mail: jacek.szularz@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 27 09

Pliki do pobrania

18DOZZ925 Ogłoszenie o zamówieniu 0.18 MB
18DOZZ925 Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 21122018 0.07 MB
Wczytywanie...