30.11.2018

18DOZZ920 Wykonanie remontów instalacji elektrycznych wysokiego i średniego napięcia, sieci kablowych, urządzeń odpopielania, nawęglania, budynków produkcyjnych, układów elektrycznych NN + NE w EC Siekierki oraz instalacji elektrycznych w C Kawęczyn

Termin składania ofert: 7.01.2019 r., godz. 11.00

Szczegółowe informacje na temat postępowania znajdują się na stronie:
https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/91595/wykonanie-r…

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami są
w zakresie procedury przetargowej:
Mariusz Madej, adres e-mail: mariusz.madej@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 84 69
w zakresie przedmiotu zamówienia:
Część 1 zamówienia:
Krzysztof Bigorajski, adres e-mail: krzysztof.bigorajski@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 37 02
Części 2 zamówienia:
Marek Budka, adres e-mail: marek.budka@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 37 08
Część 3 zamówienia:
Tadeusz Zamerski, adres e-mail: tadeusz.zamerski@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 17 13

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu 18DOZZ920 0.16 MB
Wczytywanie...