07.12.2018

18DOZZ919 Wykonanie remontów AKPiA i zabezpieczeń instalacji sieci cieplnej, wody chłodzącej, oleju lekkiego, odpopielania, nawęglania, gospodarki wodnej, MIOS, instalacji elektrycznych kotłów, turbozespołów, instalacji DeNOx w EC Siekierki i C Kawęczyn

Termin składania ofert: do 9.01.2018, godz. 12.00

Szczegółowe informacje na temat postępowania znajdują się na stronie:
https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/92953/wykonanie-r…

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami są
w zakresie procedury przetargowej:
Mariusz Madej, adres e-mail: mariusz.madej@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 84 69
w zakresie przedmiotu zamówienia:
Części 1, 2 i 3 zamówienia:
Karol Szot, adres e-mail: karol.szot@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 37 09
Części 4 i 6 zamówienia:
Mirosław Biniszewski, adres e-mail: miroslaw.biniszewski@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 37 18
Część 5 zamówienia:
Adam Krzywiec, adres e-mail: adam.krzywiec@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 37 01
Część 7 zamówienia:
Wojciech Matuszewicz, adres e-mail: wojciech.matuszewicz@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 27 52

Pliki do pobrania

18DOZZ919 Ogłoszenie o zamówieniu 0.21 MB
Wczytywanie...