07.02.2019

18DOZZ516 Wymiana elektrofiltra na filtr workowy wraz z jego urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi na układzie spalin kotła blokowego nr 11 w Elektrociepłowni Siekierki

Termin składania ofert: do 11.04.2019 roku do godziny 10:00

Szczegółowe informacje na temat postępowania umieszczone są na Platformie przetargowej eB2B pod adresem:
https://termika.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/101604/wymia…

Osoby do kontaktu:
w zakresie procedury przetargowej:
Krzysztof Motyka, adres e-mail: krzysztof.motyka@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8433

w zakresie przedmiotu zamówienia:
Piotr Marczuk, adres e-mail: piotr.marczuk@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8774

Pliki do pobrania

18DOZZ516 ogłoszenie o zamówieniu 0.02 MB
1 sprostowanie warunek doświadczenie 0.07 MB
2 sprostowanie termin składania ofert 0.07 MB
3 sprostowanie ogłoszenia nowy termin składania ofert 0.02 MB
Wczytywanie...