13.02.2019

18DOZZ513 Wykonywanie w ramach umów ramowych usług w zakresie prac czyścicielskich w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie w latach 2019–2021

Termin składania ofert: do 15.03.2019 roku do godziny 12:00

Szczegółowe informacje na temat postępowania umieszczone są na Platformie przetargowej eB2B pod adresem:
https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/102517/wykonywani…

Osoby do kontaktu:
w zakresie procedury przetargowej:
Krzysztof Motyka, adres e-mail: krzysztof.motyka@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8433

w zakresie przedmiotu zamówienia:
Mariusz Kwas, adres e-mail: mariusz.kwas@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 47 22

Pliki do pobrania

18DOZZ513ogłoszenie o zamówieniu 0.02 MB
Wczytywanie...