21.02.2019

19DOZZ027 Sprzedaż i dostawa wapna hydratyzowanego do instalacji odsiarczania spalin z kotłów nr K-12 i K-13 w EC Pruszków

Termin składania ofert: do 25.03.2019 roku do godziny 10:00

Szczegółowe informacje na temat postępowania umieszczone są na Platformie przetargowej eB2B pod adresem:

https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/103701/sprzedaz-i…

Osoby do kontaktu:
w zakresie procedury przetargowej:
Magdalena Woroniecka, adres e-mail: magdalena.woroniecka@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8439
w zakresie przedmiotu zamówienia:
Przemysław Grabowski , adres e-mail: przemyslaw.grabowskii@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 5100

Pliki do pobrania

19DOZZ027 Ogłoszenie o zamówieniu 0.14 MB
Wczytywanie...