19.04.2019

19DOZZ089 Wykonywanie obsługi urządzeń i instalacji obszaru nawęglania, odpopielania oraz systemu wag samochodowych w Elektrociepłowni Siekierki, obsługa składowiska odpadów paleniskowych Zawady

Termin składania ofert: do 28.05.2019 roku do godziny 10:00

Szczegółowe informacje na temat postępowania umieszczone są na Platformie przetargowej eB2B pod adresem:
https://termika.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/114037/wykon…

Osoby do kontaktu:
w zakresie procedury przetargowej:
Krzysztof Motyka, adres e-mail: krzysztof.motyka@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8433
w zakresie przedmiotu zamówienia:
Marcin Hołyński, adres e-mail: marcin.holynski@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 2713

Pliki do pobrania

19DOZZ089 ogłoszenie o zamówieniu 0.03 MB
Wczytywanie...