23.04.2019

19MPPA111 Wykonanie usług transportu kolejowego 2 620 000 ton węgla energetycznego do zakładów PGNiG TERMIKA S.A. w tym również świadczenia usługi obsługi bocznicy EC Pruszków w terminie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Pzp.
UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT! Aktualny termin składania ofert: 6.06.2019 r. do godz. 10.00

Szczegółowe informacje na temat postępowania znajdują się na stronie:
https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/114273/wykonanie-…

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami są:
w zakresie procedury przetargowej:
Mariusz Madej, adres e-mail: mariusz.madej@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 84 69
w zakresie przedmiotu zamówienia:
Jerzy Niedzielski adres e-mail: jerzy.niedzielski@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 84 52

Pliki do pobrania

19MPPA111 Ogłoszenie o zamówieniu 0.17 MB
19MPPA111 Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 30 04 2019 0.06 MB
19MPPA111 Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 13 05 2019 0.07 MB
19MPPA111 Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 16 05 2019 0.06 MB
Wczytywanie...